tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

04 Lis 2022

Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością


 

Jelenia Góra 4.11.2022 r.

Rekrutacja pracowników

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze

na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością

 

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację kadry zarządzającej i administracyjnej na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogłoszenie skierowane jest do kadry zarządzającej i administracyjnej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników

w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”.

Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 14.11.2022 godz. 14:00.

Przewidywany termin szkolenia to: 28.11.2022 (grupa I)i 29.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych).

Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni .

Dokumenty – należy:

- wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu);

- wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu); (proszę nie wpisywać kwot dofinansowania)

- podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu);

- zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu);

- wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu);

Powrót wstecz